Projekt
Utvecklingsprojekt - 8765

Kylille

Kehittämisyhdistys Liiveri ry

01.06.2015 - 31.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kylien yhteisöllisyyden, palveluiden kehittämisen ja viestintäosaamisen vahvistaminen. Edistetään kumppanikyläverkostojen sekä kylien ja kuntien neuvottelufoorumien muodostumista. Kehitetään kylätestejä, joiden avulla kylät pystyvät löytämään omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Edistetään kylien ja yhdistysten roolia turvallisuustoimijoina. Etsitään erilaisia palvelumalleja kylille ja edistetään eri verkostojen luomista sekä kylätalojen käyttöä monipalvelupisteinä. Edistetään toimia nuorten saamiseksi kylätoimintaan sekä heidän palkkaamisekseen kesätöihin kyläyhdistyksiin. Tehdään yhteisiä esitteitä, tiedotetaan ja neuvotaan erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja hyvistä käytännöistä. Kannustetaan kyliä ja muita yhdistystoimijoita tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Aktivoidaan kyliä hyödyntämään valtakunnalliset teemapäivät ja tuetaan niiden paikallista toteutusta. Hanketta toteutetaan kaikissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä. Hanke saa rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8765

Startdatum

01.06.2015

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner