Projekt
Utvecklingsprojekt - 127181

Kymenlaakson agroekologinen symbioosi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2020 - 27.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kymenlaakson alueella on tehty selvityksiä biotalouden mahdollisuuksista, ja selvityksissä on noussut esiin tarve yhdyskunta- ja teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön tarkemmasta selvittämisestä (sijainti, käytettävyys, jatkokäyttömahdollisuudet)). Suomesta löytyy hyviä esimerkkejä symbioositoiminnasta, jossa pyritään luomaan uusia alku- ja elintarviketuotannon liiketoimintamalleja, tehokkaampaa materiaalivirtojen hyötykäyttöä sekä vähentämään maataloussektorin päästöjä sivuvirtojen hyötykäytön ja uusiutuvan energian edistämisen yhdistämisellä. Tällaisen symbioositoiminnan potentiaali tulisi selvittää myös Kymenlaaksossa, jotta päästövähennystavoitteet uusiutuvan energian lisäyksen ja sivuvirtojen hyötykäytön avulla voidaan toteuttaa. Hanke on alueen maatalous- ja maaseutuyrittäjien aktivoimiseen ja tiedottamiseen tähtäävä esiselvityshanke, jonka tulosten pohjalta on tarkoitus valmistella varsinainen symbioositoiminnan käynnistämiseen tähtäävä jatkohanke. Agroekologisen symbioositoiminnan keskeisenä hyötynä on yrityksen ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden kasvattaminen hyödyntämällä muiden lähialueen yritysten toimintaa. Hankkeessa kartoitetaan Kymenlaakson toimijoiden mahdollisuudet erilaisille maaseudulla tapahtuville symbiooseille. Hankkeen aikana tehtävän kiertotalouden esiselvityksen ja yhteistyömahdollisuuksien kartoituksen avulla löydetään biomassakeskittymät ja logistisesti järkevän matkan päässä toisistaan olevat toimijat ja tilat, jotka ovat edellytys kannattavalle symbioositoiminnalle. Esimerkkinä symbioositoiminnasta voivat olla maatilojen yhteinen biokaasulaitos tai yritysten hukkalämmön hyödyntäminen kalankasvatussymbioosissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

127181

Startdatum

31.07.2020

Slutdatum

27.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner