Projekt
Utvecklingsprojekt - 128299

LAATUA OMAVALVONNALLA JA TYÖHYVINVOINNILLA

Rajatek Oy

14.04.2020 - 29.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

LAATUA OMAVALVONNALLA JA TYÖHYVINVOINNILLA- hankkeessa lisätään SOTE:n mikro- pientenyritysten osaamista soten omavalvonnan ja laadunhallinnan sekä työhyvinvoinnin alueilla. Yritysten kilpailukyky, näkyvyys ja verkostoituminen (muut toimijat ja sidosryhmät) lisääntyvät sekä toiminta tehostuu. Omavalvonta antaa yritykselle valmiuden itse aktiivisesti seurata oman toiminnan vaatimusten (lain säädäntö, muut velvoitteet sote toimijoille) mukaisuutta ja kehittää itsenäisesti toimintojaan. Systemaattinen laadun dokumentointi jäntevöittää ja tehostaa toimintaa ja ohjaa keskittymään olennaiseen. Työhyvinvoinnin kehittäminen on ehdoton edellytys sote-alalla, jossa työvoiman saatavuus ja työssä jaksaminen ovat keskeisiä haasteita. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja varmistaa Soten mikro- ja pienyritysten valmius toimia muuttuvassa haasteellisessa Sote-kentässä. Hankkeen yhteinen koulutus on omavalvonnan kehittäminen omassa toiminnassa. Yrityskohtaiset valmennukset: Yhdelle yrityksille saadaan valmiiksi Valviran ohjeistama omavalvontasuunnitelma, tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset tietoturva asiakirjat ja käytänteet. Laadunhallinnan osalta hankkeessa mukana oleville yrityksille saadaan dokumentoitua keskeiset laadun hallinnan dokumentit ja käytännöt (hyödyntäen omavalvontasuunnitelmaa). Yrityksiä sparrataan valmentajan tuella kehittämään toimintaa esimerkiksi seuraavilla alueilla johtamiskäytänteet, asiakirjojen hallinta, riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, omien prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen, palautteiden hyödyntäminen ja voimavarojen kuten henkilöstön kehittäminen ja vaikuttavuuden kuvaaminen. Hankkeessa mukana olevan yhden yrityksen työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuetaan kinestetiikan osaamisen kehittämisellä. Tämä lisää yrittäjän ja henkilöstön työhyvinvointia sekä työssä jaksamista ja tähtää työurien pidentymiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

128299

Startdatum

14.04.2020

Slutdatum

29.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning, företagsgrupprojekt (75 %)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner