Projekt
Utvecklingsprojekt - 86560

LÄHDE – vaikuttaa, lähidemokratiaa Savonlinnassa

Savonlinnan kylät ry

02.01.2019 - 31.12.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

LÄHDE vaikuta -hanke on kehittämishanke, jossa koko Savonlinnan kaupungin alueella olevaa hanketta rahoitetaan sekä Leader-rahoituksen että ESR:n Kansalaislähtöinen kaupunkikehittäminen- rahoituksen kautta. Kumppanuuskaupunki - koko kaupunki lähidemokratian lähteellä -hankeosa Savonlinnan kaupunkikeskustan alueella on hyväksytty rahoitettavaksi E-S MYR:ssa 25.5. 2018 ESR-tuensiirtohankkeena Asukasloikka Savonlinna - seuraava askel hankerahoituksessa, jossa Savonlinnan kaupunki on kumppanina. Näin nämä kaksi tavoitteiltaan yhtenevää ja rahoitukseltaan tasa-arvoista hanketta muodostavat hankekokonaisuuden, jossa erinomaisen hyvän pilottikokeilun jälkeen yhdistetään Savonlinnan Leader-alueen ja kaupunkikeskustan kansalaistoiminnan parhaita osallisuuspolkuja kuntalaisten aseman ja alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Hanke on suunnattu Leaderin toiminta-alueella asuvien kaupunkilaisten aktivointiin Savonlinnan kehitettävän lähidemokratiamallin toimijoiksi. Savonlinnan kumppanuuspöytä-lähidemokratiamallin tuloksellinen edelleen kehittäminen koko Savonlinnan alueella edellyttää aktiivista tukea erityisesti siksi, että hankealueen asukkailla on edelleen kovin erilaiset lähtökohdat lähidemokratian toteuttamisesta; kuntaliitosalueilla Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta on toiminut 2017 päättyneellä valtuustokaudella aluejohtokunnat, "vanhan Savonlinnan" maaseutualueilla ei tällaista lähidemokratiaa ole ollut. Edelleen kehittämällä tätä kokemuseroa pystytään turvaamaan se, että Savonlinnan kaupungin lähidemokratian kehittäminen ja juurruttaminen onnistuu kaikkien Savonlinnan asukkaidenkin keskuuteen. LÄHDE vaikuta kehittämishankkeen merkityksellisyyttä korostaa Savonlinnan alueiden erilaisuus sekä näiden alueiden kehittämis-, pieninvestointi- ja toimintamahdollisuudet. Hankkeen myötä näiden alueiden asukkaita, yhdistys- ja yritystoimijoita kyetään innostamaan ja ohjaamaan uusien hankerahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen ja luomaan näille toimiva osallisuuspolku.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

86560

Startdatum

02.01.2019

Slutdatum

31.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner