Projekt
- 92502

Lähe völhjyyn

Outokaira tuottamhan ry

15.02.2019 - 31.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lähe völjhyn -teemahankkeella edistetään maaseutualueiden elinvoimaisuutta tukemalla maaseudun toimijoiden kehittämistyötä. Hankkeessa tuetaan maaseudun yhteisöjen ja yrittäjien omatoimista kehittämistä kannustamalla heitä etsimään vaihtoehtoisia näkökulmia ja toimimisen tapoja oman toiminta-alueensa ulkopuolelta opintomatkojen muodossa. Opintomatkat ovat yleensä mukana hankkeissa omana toimenpiteenään, jolloin ne profiloituvat juuri kyseisen hankkeen mukaan. Tällöin opintomatkat eivät välttämättä kohdennu samassa määrin hankkeen ulkopuolisille toimijoille, siitäkin huolimatta, että ne olisivat kaikille avoimia. Lähe völjhyn -teemahanke tarjoaa mahdollisuuden tehdä opintomatkoja uteliaisuuden ja oivalluksien hengessä, ilman liiallisia ennakkorajoituksia. Lähe völjhyn -teemahankkeen toimenpiteet eli matkat voidaan nähdä toimivan pajamaisina hankehautomoina, joissa odotetaan syntyvän uusia hankeaihioita. Teemahankkeessa tukea siirretään toimenpiteiden toteuttajille, jotka hakevat hankkeen toimenpiteillä uudenlaisia menetelmiä ja malleja toiminnan parantamiseksi. Tuen hakijana voivat olla esim. yhdistykset, säätiöt, kehittämisyhtiöt ja kunnat. Tukiprosentti on kaikille hakijoille sama. Lähe völjhyyn hankkeen toimijat verkostoidaan keskenään, jotta vertaisoppimista tulee tapahtumaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

92502

Startdatum

15.02.2019

Slutdatum

31.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Underåtgärd

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kordineringsdel 7 åtgärden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner