Hanke
Utvecklingsprojekt - 180558

Läheltä torille

Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry

29.09.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Läheltä torille -hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Karjalan maaseudun elintarvikeyritysten ja muiden maaseudun mikroyritysten tunnettuutta, näkyvyyttä ja tuotteiden yleistä sekä tarjontaa että kysyntää Joensuun kauppatorilla. Laajempana tavoitteena on maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksen lisääminen sejä maaseudun yrittäjyyden tunnetuksi tekeminen kaupunkilaisten sekä kaupungissa matkailevien parissa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni maakunnan elintarvike- ja mikroyritys löytää Joensuun torin suoramyyntipisteenä ja siten kaupungissa asuvan väestöpohjan sekä matkailijat potentiaalisena asiakaskuntana toiminnalleen. Hankkeen tavoitteena on synnyttää vähintään 4 uutta, elämykellistä teematapahtumaa eri teemojen alla itseään tunnetuksi tekeviä yrittäjäverkostoja pysyväksi toiminnaksi Joensuun kauppatorille ja siten luoda uusia mahdollisuuksia yritysten tuotteiden suoramyyntiin ja lyhyisiin jakeluketjuihin. Hankkeessa tehdään myös erilaisia kokeiluja esimerkiksi Reko -jakeluun ja pohjoiskarjalaisen ruokakulttuurin tunnetuksi tekemiseen liittyen. Tavoitteena on saada teematapahtumiin mukaan vähintään 40 yritystä, joko osallistujina tai tapahtumien tuottajina. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-31.12.2023. Hankkeen toteutuksesta vastaa Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry. Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut osallistuu hankkeen rahoitukseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180558

Aloituspäivämäärä

29.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedel
korta distributionskedjor
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt