Hanke
Utvecklingsprojekt - 101923

Lammastalouden tuotannontekijät (LaTu)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

30.09.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Koulutushankkeen päätavoitteena on hankealueen lammastalouden tuotannon ja tehokkuuden kehittäminen kilpailukykyä edistävästi ja hankealueen lampureiden osaamisen kehittäminen liikkeenjohtamisen, lampaiden hyvinvoinnin, tuotantotoiminnan ja teknologian osalta sekä lampureiden oman hyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteena on koulutuksen avulla konkreettisesti ja käytännössä kehittää ja edistää alueen lampureiden osaamista, liiketoimintaa ja yhteistyötä ja koulutuksen kautta vaikuttaa tuotettavan lihan laatuun ja lammastilojen talouteen sekä antaa yrittäjille valmiuksia kyseenalaistaa nykyiset käytäntönsä ja saada valmiutta muuttaa niitä tilallaan taloudellisempaan ja tuottavampaan suuntaan, ympäristö ja eläimet huomioiden. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat erilaisia koulutuksia, opintomatkoja ja tilatutustumisia, jotka sopivat kohderyhmän tarpeisiin toiminnan kehittämisessä ja yritystoiminnan edistämisessä. Tietoa jaetaan sekä pienryhmissä että koulutuspäivissä. Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kuuteen koulutusteemaan, joista pääteemoja ovat lampaiden ruokinta, peltoviljely sekä talous ja markkinointi. Muita koulutusteemoja ovat lampaan hyvinvointi, jalostus, sekä muut lammastalouden tuotteet, ympäristöarvot ja lampurin hyvinvointi. Hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla lammastaloutta harjoittavat tai lammastalouden harjoittamista suunnittelevat yrittäjät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

101923

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
djurens välbefinnande
får
husdjursproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt