Projekt
Utvecklingsprojekt - 101923

Lammastalouden tuotannontekijät (LaTu)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

30.09.2019 - 04.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Koulutushankkeen päätavoitteena on hankealueen lammastalouden tuotannon ja tehokkuuden kehittäminen kilpailukykyä edistävästi ja hankealueen lampureiden osaamisen kehittäminen liikkeenjohtamisen, lampaiden hyvinvoinnin, tuotantotoiminnan ja teknologian osalta sekä lampureiden oman hyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteena on koulutuksen avulla konkreettisesti ja käytännössä kehittää ja edistää alueen lampureiden osaamista, liiketoimintaa ja yhteistyötä ja koulutuksen kautta vaikuttaa tuotettavan lihan laatuun ja lammastilojen talouteen sekä antaa yrittäjille valmiuksia kyseenalaistaa nykyiset käytäntönsä ja saada valmiutta muuttaa niitä tilallaan taloudellisempaan ja tuottavampaan suuntaan, ympäristö ja eläimet huomioiden. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat erilaisia koulutuksia, opintomatkoja ja tilatutustumisia, jotka sopivat kohderyhmän tarpeisiin toiminnan kehittämisessä ja yritystoiminnan edistämisessä. Tietoa jaetaan sekä pienryhmissä että koulutuspäivissä. Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kuuteen koulutusteemaan, joista pääteemoja ovat lampaiden ruokinta, peltoviljely sekä talous ja markkinointi. Muita koulutusteemoja ovat lampaan hyvinvointi, jalostus, sekä muut lammastalouden tuotteet, ympäristöarvot ja lampurin hyvinvointi. Hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla lammastaloutta harjoittavat tai lammastalouden harjoittamista suunnittelevat yrittäjät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

101923

Startdatum

30.09.2019

Slutdatum

04.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner