Projekt
Utvecklingsprojekt - 205046

Lamminjärven alueen osallistava kehittäminen

Kurikan kaupunki

01.08.2022 - 31.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa laaditaan osallistavin menetelmin kehittämissuunnitelma ja toteutussuunnitelma Jalasjärven Lamminjärven ympäristöön. Lamminjärven alue on Jalasjärven keskustassa sijaitseva laaja virkistysalue, jossa on runsaasti toimintoja ja käyttäjiä. alueelle on laadittu ideasuunnitelma vuonna 2018. Ideasuunnitelma on ottanut yleisellä tasolla kantaa alueen kehittämissuuntiin ja erilaisten toimintojen sijoitteluun alueella. Suunnitelman laatimisen jälkeen alueen tarpeet ovat muuttuneet. Alueen kehittämistarpeet on tunnistettu laajasti. Laadittavassa suunnitelmassa osallistetaan alueen käyttäjiä ja laaditaan alueelle eri osapuolia palveleva suunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon eri tahojen tarpeet ja alueen toiminnot eri vuodenaikoina. Hankkeessa toteutetaan kehittämissuunnitelman rinnalle toteutussuunnitelma eri tahojen käyttöön. Suunnitelmassa otetaan huomioon alueen erilaiset toiminnot ja erilaiset toimijat sekä muun muassa matkailulliset näkökulmat. Hankkeen toteuttajana on Kurikan kaupungin elinvoimaosasto.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

205046

Startdatum

01.08.2022

Slutdatum

31.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner