Projekt
Utvecklingsprojekt - 62232

Landsbygdssäkring i landskaps- och vårdreformen

Åbo Akademi

01.06.2018 - 16.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Den mest iögonfallande följden av den pågående landskaps- och vårdreformens är den totala omformningen av den kommunala servicestrukturen. Det finmaskiga kommunala nätverket har på många sätt varit en garant för att även mindre och mer perifera orter haft inflytande över till exempel serviceproduktionens planering. Omformningen innebär uppenbara risker för stora maktförskjutningar, vilket gör att det föreligger ett märkbart behov av konsekvensbedömningar av reformen för olika typer av platser runtom i landet. Landsbygdssäkring är en metod som fått en allt större betydelse för att bedöma konsekvenser för landsbygdsområden i beredningsskedet av beslut. Angående landskaps- och vårdreformen kan det noteras att Kommunförbundet genomför ett forskningsprojekt (Maaseutuvaikutusten arviointi maakuntauudistuksessa) där målsättningen är att identifiera konsekvenser av reformen som har betydelse för landsbygdens livskraft och framtid. Föreliggande projekt har som målsättning att belysa de speciella förhållanden som råder i de finlandssvenska landsbygdsområdena, där språkskillnader utgör en tilläggsfaktor i bedömningen. Projektet tar fram ny kunskap och modeller för att genomföra landsbygdssäkring i svensk- och tvåspråkiga områden och använder landskaps- och vårdreformen som fallstudie. Den svenskspråkiga landsbygdsbefolkningen är en stor andel av den totala finlandssvenska befolkningen, och det är därför viktigt att ta fram kunskap som ger Svenskfinland kompetens att själv dra slutsatser om konsekvenser av beslut även i dylika fall. Projektet lyfter fram det finlandssvenska i den omfattande reformen samtidigt som metoder för att genomföra landsbygdssäkring i svensk- och tvåspråkiga områden tas fram. Målsättningen är att ge kunskap och verktyg för lokala initiativ och lösningar såväl som att ge inspel till den regionala och nationella reformprocessen. Genom seminarium kommer kunskapen att överföras till den lokala nivån med målsättningen att inspirera till ny verksamhet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

62232

Startdatum

01.06.2018

Slutdatum

16.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner