Projekt
Utvecklingsprojekt - 10679

Ledningssystem för mikroföretag i svenska Österbotten

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

14.10.2015 - 20.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets syfte är att hjälpa mikroföretagen att skapa ledningssystem som ger dem bättre möjligheter och förutsättningar att klara konkurrenssituationen på ett för företaget fördelaktigt vis. Det innebär bland annat att de kan sköta leveranser av varor/tjänster på ett kundtillfredsställande sätt och ledningssystemet ger företagets verksamhet struktur, stabilitet, ökad konkurrenskraft och stigande lönsamhet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10679

Startdatum

14.10.2015

Slutdatum

20.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner