Hanke
Utvecklingsprojekt - 16696

Lestijokilaakso eläväksi, Kannuksen ja Toholammin keskustojen kehittämishanke

YritysKannus Oy

01.04.2016 - 03.02.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on yleishyödyllinen kehittämishanke (Maaseudun palveluiden kehittäminen M07), jolla parannetaan ja kehitetään maaseutuväestölle suunnattuja, Kannuksen ja Toholammin keskusta-alueiden palveluita. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa molempien paikkakuntien keskusta-alueiden elinvoimaisuutta ja monimuotoistaa kuntien välistä yhteistyötä mm. alueilla toimivien yritysten kesken. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Tämä saavutetaan parantamalla keskusta-alueiden monipuolisten lähipalveluiden tunnettavuutta ja saa-vutettavuutta. Lisäksi tässä yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa toteutetaan tiedonvälitykseen liittyviä (M01) toimenpiteitä. Hankkeeseen sisältyy alueen yrityksille, yhdistyksille ja asukkaille tarjottavaa koulutus- ja valmennustoimintaa esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, tuotteistami-seen sekä taloustaitoihin liittyen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16696

Aloituspäivämäärä

01.04.2016

Loppumispäivämäärä

03.02.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kommunikation
marknadsföring
miljö
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt