Projekt
Utvecklingsprojekt - 16696

Lestijokilaakso eläväksi, Kannuksen ja Toholammin keskustojen kehittämishanke

YritysKannus Oy

01.04.2016 - 03.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyseessä on yleishyödyllinen kehittämishanke (Maaseudun palveluiden kehittäminen M07), jolla parannetaan ja kehitetään maaseutuväestölle suunnattuja, Kannuksen ja Toholammin keskusta-alueiden palveluita. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa molempien paikkakuntien keskusta-alueiden elinvoimaisuutta ja monimuotoistaa kuntien välistä yhteistyötä mm. alueilla toimivien yritysten kesken. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Tämä saavutetaan parantamalla keskusta-alueiden monipuolisten lähipalveluiden tunnettavuutta ja saa-vutettavuutta. Lisäksi tässä yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa toteutetaan tiedonvälitykseen liittyviä (M01) toimenpiteitä. Hankkeeseen sisältyy alueen yrityksille, yhdistyksille ja asukkaille tarjottavaa koulutus- ja valmennustoimintaa esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, tuotteistami-seen sekä taloustaitoihin liittyen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16696

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

03.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner