Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 92143

Lisäarvoa kotikosteikosta

Turun ammattikorkeakoulu Oy

04.03.2019 - 30.03.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja säilyttäminen, ravinteiden pidättäminen, sekä virkistyskäyttö- ja maisema-arvojen kasvattaminen perustamalla kosteikkoja Ravakka ry:n toimialueella. Toteutus tapahtuu kosteikkojen suunnittelun ja rakentamisen ohella myös neuvonta- ja suunnitteluapuna kaikille asiasta kiinnostuneille tahoille. Kosteikkojen laajuus, toteutustapa ja ensisijainen tarkoitus voi vaihdella, eikä kohteen tarvitse toteuttaa tukiohjelman ei-tuotannollisten investointien vaatimusta 0,5 % pinta-alaa valuma-alueesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

92143

Aloituspäivämäärä

04.03.2019

Loppumispäivämäärä

30.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt