Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 45688

Lola 3 – 2017

Ekin Partio ry

09.04.2017 - 28.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Mikkeliläinen partiolippukunta Ekin Partio täyttää 2017 sata vuotta. Joka vuosi partiotoiminnan aloittaa noin 30 alakouluikäistä. Partiolippukunnassa nuorten ja nuorten aikuisten vetämässä viikkotoiminnassa on mukana aktiivisesti noin 130 henkilöä. Taustahenkilöt mukaan luettuna, muun muassa Lola 3 alusryhmä, toimintaan osallistuu aktiivisesti lähes 170 henkilöä. Veneily ja vesillä liikkuminen - seikkailu Saimaalla on ollut partiolippukunnan kantava teema jo yli 75 vuoden ajan. Vesillä liikkumista on toteutettu vuosien kuluessa monenlaisilla aluksilla. 1990 luvun puolivälissä toteutui monta vuotta huolellisesti alusryhmässä valmisteltu projekti, jonka seurauksena suunniteltiin, rakennutettiin ja varusteltiin partiokoululaiva Lola 3. Tällä hetkellä Ekin Partio ry. laivaston muodostavat koululaiva LOLA3, purjevene Katriina (Ohlsen 29) ja Vikla -kevytpurjevene. Oleellisena tekijänä on aina ollut partiotoimintaa tukevat taustahenkilöt, eri vaiheissa saatu rahoitustuki ja ennen kaikkea uhrautuva ja määrätietoinen vapaaehtoistyö alusten hankkimisessa, rakentamisessa, kunnossapidossa ja ylläpitoon tarvittavien varojen hankinnassa. Näin on voitu taata, että partiolaisten ei ole tarvinnut osallistua alusten käyttökustannusten rahoitukseen. Ekin Partion satavuotisen historian aikana lippukunnassa on kasvanut ja aikuistunut satoja nuoria, jotka ovat toimineet ja toimivat yhteiskunnan eri tehtävissä. Yhteistä heille on partiotoiminnan kautta omaksuttu yhdessä toimimisen ja vastuullisen vesillä liikkumisen osaaminen. Joka vuosi Ekin Partion koulutusputkesta valmistuu Liikenteen turvallisuusviraston Trafin pätevyyskirjalla tunnustamia kansimiehiä ja kippareita, jotka voivat hyödyntää saavuttamaansa ammattitaitoa sekä osana Lola 3 aluksen miehistöä että muiden alusten miehistössä. Satavuotisvuonna 2017 jo 20 -vuotias Ekin Partion Lola 3 alus ja purjevene Katriina vaativat kunnostusta, laitteistojen uusimista ja merkittäviä hankintoja turvallisuusvarustukseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

45688

Aloituspäivämäärä

09.04.2017

Loppumispäivämäärä

28.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt