Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 84730

Lopen Järventaustan kylän valokuituverkon rakentaminen

Järventaustan kyläkuituosuuskunta

01.01.2019 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lopen Järventaustan kylälle rakennetaan valokuituverkko, joka mahdollistaa ajanmukaiset, luotettavat ja tasapuoliset tietoliikenneyhteydet tämän haja-asutusalueen asukkaille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84730

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner