Projekt
Utvecklingsprojekt - 215747

Lopen Räyskälän ilmailukeskuksen päärakennus

Räyskälä-Säätiö sr

25.10.2022 - 29.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lopen Räyskälän Ilmailukeskuksen päärakennuksen selvityshanke. Hankkeen tarkoituksena on selvittää uuden päärakennuksen toiminnalliset tarpeet, laajuus, rakentamisen kustannukset, toteutuskelpoisuus sekä rahoitusvaihtoehdot. Selvityshanke tehdään aikavälillä 14.10.2022-30.6.2023. Kehittämisen toimenpiteet aikataulutettuna: 26.10.-31.12.2022 Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan tilaohjelma matkailun, tapahtumien sekä ilmailun tarpeiden perusteella. Selvityksen yhteydessä tehdään luonnossuunnittelu rakennukselle ja sen pohjalta laaditaan rakennusosa-arvio kustannusten selvittämiseksi. 1.1.-31.3.2023 Toisessa vaiheessa suunnittelua tarkennetaan alustavaan pääpiirrustusvaiheeseen sekä selvitetään hallinnolliset vaihtoehdot rakennuksen toteuttamiseksi. 1.4.-30.6.2023 Viimeisessä vaiheessa selvitetään rahoitusvaihtoehdot sekä rakentamisen aikataulu. Kehittämisvaiheen tuloksena hankkeelle on tarvittavat lähtötiedot toteutus- ja työsuunnittelmien laatimiselle. Toimenpiteen merkitys ja vaikutukset sekä tavoitteet
 Toimenpiteellä pyritään vaikuttamaan seuraavilla tavoilla alueen vetovoimaan. 1. Turvaamaan alueen nykyisten palveluiden jatkuvuus 2. Kehittämään palveluita edelleen 3. Luoda uusia palveluita alueelle 4. Pienentämään palveluiden hiilijalanjälkeä hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan aurinkoenergiaa Palveluiden jatkuvuus on kriittisen tärkeää alueen mökkiläisille, ilmailijoille sekä luontomatkailulle. Samoille ryhmille tarjottavia palveluita kehittämällä alueen houkuttelevuutta parannetaan. Luontomatkailulle luodaan myös aivan uusia palveluita kuten neuvontapiste, tapahtumatoimisto, kokousmahdollisuuksia sekä välinevuokrauksen mahdollisuus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

215747

Startdatum

25.10.2022

Slutdatum

29.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner