Hanke
Utvecklingsprojekt - 76158

Lumous – yritysryhmähanke

Sysmän kunta

31.08.2018 - 20.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Lumous-yritysryhmähankkeeseen osallistuu kolme yrittäjää Päijät-Hämeen ja yksi Uudenmaan alueelta. Hanke toteutetaan 1.9.2018- 31.8.2020 välisenä aikana. Hanke mahdollistaa yhteisen tuotebrändin lanseeraamisen ja uusien tuotteiden kehittämisen. Tavoitteena on saattaa markkinoille noin kymmenen paikallisiin luonnonyrtteihin perustuvaa tuotetta yhteisen tuotebrändin alle. Uudet innovatiiviset tuotteet mahdollistavat markkinoinnin uusille asiakasryhmille ja siten lisäävät yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta. Hankkeessa kehitetään yhteistyötä paikallisten luonnontuotealan ja alalla toimintaa aloittavien yritysten kanssa. Hankkeen aikana hankitaan tietoa ja neuvoja alan asiantuntijoilta mahdollisuuksista ja toimintatavoista sekä tutustutaan paremmin toisiin yrittäjiin, jotta yhteistyöstä saadaan paras mahdollinen lopputulos. Yhteistyötä puoltaa yrittäjien toisiaan täydentävä osaaminen ja koulutus.Koulutukset toteutetaan yritysryhmän yrittäjille yhdessä. Yrittäjien tavoitteena on keskinäisen verkostoitumisen kautta myös auttaa toisiaan, tukea, sparrata, neuvoa ja tehdä tuotekehitystä yhdessä hankkeen aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76158

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

20.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Ny affärsverksamhet
naturprodukter
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt