Projekt
Utvecklingsprojekt - 16621

Luola- Luonnosta lautaselle

ProAgria Keski-Suomi ry

01.06.2016 - 30.07.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luonnosta lautaselle, LUOLA on koulutushanke, joka suunnataan maaseutualueella toimiville yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Hankeaika on 1.6.2016¿28.2.2019. Tämän hankkeen koulutuksissa periaatteena on tekemisen kautta oppiminen, osaamisen jakaminen ja uusimman tiedon hyödyntäminen. Koulutuksissa käytetään aktiivisesti sähköisiä tiedonvälitysmenetelmiä. Hankkeessa koulutetaan poimijoita, poimijaorganisaatioita, luonnontuotealan yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia. Hankkeen osatoteuttaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, vastaa Asiakasymmärryksen kasvattaminen innovaatioprosessin avulla koulutuksesta. Hanketta hallinnoi ProAgria Keski-Suomi ry/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16621

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

30.07.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner