Hanke
Utvecklingsprojekt - 16621

Luola- Luonnosta lautaselle

ProAgria Keski-Suomi ry

01.06.2016 - 30.07.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Luonnosta lautaselle, LUOLA on koulutushanke, joka suunnataan maaseutualueella toimiville yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Hankeaika on 1.6.2016¿28.2.2019. Tämän hankkeen koulutuksissa periaatteena on tekemisen kautta oppiminen, osaamisen jakaminen ja uusimman tiedon hyödyntäminen. Koulutuksissa käytetään aktiivisesti sähköisiä tiedonvälitysmenetelmiä. Hankkeessa koulutetaan poimijoita, poimijaorganisaatioita, luonnontuotealan yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia. Hankkeen osatoteuttaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, vastaa Asiakasymmärryksen kasvattaminen innovaatioprosessin avulla koulutuksesta. Hanketta hallinnoi ProAgria Keski-Suomi ry/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16621

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

30.07.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
naturprodukter

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt