Projekt
Utvecklingsprojekt - 129087

Luomukierrosta liiketoimintaa – Toimintamallit luomukasvinviljelyn kierron ja markkinan yhteensovittamiseksi viljelijäyhteenliittymässä

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

30.09.2020 - 15.09.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Toimitusketjulähtöisessä viljelijäyhteistyössä etsitään markkinan ja toimitusketjun erityisvaatimukset täyttävää kustannustehokasta ja jatkuvuuden turvaavaa tapaa toimia. Toimintamallien tulee kattaa yhteenliittymätason tavat toimia uusien mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, tavat allokoida mahdollisuudet ja riskit jäsenilleen sekä tavat rakentaa yhtenäiset laadun ja toimitusvarmuuden turvaavat tavat viljellä kustannustehokkaasti. Hankkeen päätavoitteena on lisätä viljelijäyhteenliittymien tietoa ja osaamista yhteenliittymän kokonaisvaltaisessa toiminnanohjauksessa sekä viljelijöiden osaamista toiminnassa yhteenliittymän jäsenenä. Tiedon ja osaamisen lisäys kohdistuu erityisesti kehitettäviin toimitusketjulähtöisen viljelijäyhteistyön toimintamalliprototyyppeihin, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan yhteenliittymän uusien liiketoimintamahdollisuuksien soveltuvuutta yhteenliittymälle, rakennetaan tuotantovolyymin turvaava tuotanto-ohjelma, hankitaan ja siirretään jäsenille tuotanto-osaaminen sekä ylläpidetään ja kehitetään tuotannon kustannustehokuutta ja laaduntuottokykyä. Pääpaino hankkeessa ei ole itse tekniikoissa, vaan tavoissa viedä osaaminen ja yhteiset pelisäännöt sekä ylläpitää ja kehittää osaamista ja toimintaa yhteenliittymässä. Hankkeen toteuttaa LUT-yliopiston Toimitusketjun johtamisen ja kestävien liiketoimintamallien tutkimusryhmä yhteistyössä Osuuskunta Kymen Luomun kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

129087

Startdatum

30.09.2020

Slutdatum

15.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner