Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 12012

Luonnonvarojen käsittelytila Mielikki

Metsolan Metsästysseura ry

22.10.2015 - 04.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Airakselan kyläyhteisöön rakennettava luonnonvarojen käsittelytila. Tilaa hyödynnetään riistan ja muiden luonnosta saatavien tuotteiden jalostamiseen, säilyttämiseen sekä aiheeseen liittyvään koulutustoimintaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

12012

Startdatum

22.10.2015

Slutdatum

04.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner