Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 140805

Luonto virkistää Tervossa

Tervon kunta

30.09.2020 - 29.11.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tervon kirkonkylän tuntumassa sijaitseva Helle -luontopolku on aktiivisessa käytössä, mutta polku ympäristöinenn voisi kehittämisen kautta tarjota entistä paremmat mahdollisuudet lähiliikuntaan luonnossa. Hankkeen kohdistaminen kyseiselle alueelle perustuu kesäkuussa 2020 toteutettuun kuntalais- ja asiakaskyselyyn, jossa tuli runsaasti ideoita alueen kehittämiseksi. Kyseessä on Tervon kirkonkylällä sijaitseva Pohjalammin virkistysalueella kulkeva noin 2 kilometrin mittainen luontopolku, jonka esteettömyyttä halutaan nyt parantaa. Hellepolku kiertää hyvin kostean, jopa suomaisen Pohjalammin ja alueen eläimistö on hyvin runsas. Polun loistava sijainti yhteinäiskoulun läheisyydessä mahdollistaa kouluryhmille alueen hyödyntämisen eri oppiaineissa (biologia, liikunta, kotitalous). Reitistä noin ¾ on pitkospuilla tehty, mutteivät sovellu esteeettömään liikkumiseen. Tervon kunta haluaa parantaa kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa luonnosta voimaantumisen myös erityisryhmille. Näinollen on tarkoitus yhdistää luontopolkuun myös esteetön osio katettuine näköalatasanteineen. Kunta haluaa ottaa toiminnassaan huomioon luontoarvot. Hankkeen toimenpiteillä Helle -luontopolku saadaan kytkettyä entistä paremmin taajamaan, yhtenäikouluun sekä alueelle suunniteltuun lähiliikunta-alueeseen. Tämä palvelee eri ikäisiä ja erilaisen toimintakyvyn omaavia kuntalaisia ja turvaa yhdenvertaiset mahdollisuudet lähiluontoalueella liikkumiselle. Hankkeen kustannukset muodostuvat reitistön pohjatöistä, pitkospuiden rakentamisesta, istuinpmerkitsemisestä ja viitoituksistenkkien rakentamisesta/ostosta, laavun ja näköalatasanteen rakentamisesta, lintutornin käytön monipuolistamisesta sekä reitistön infotaluista. Kustannusarvio on esitetty erillisellä liitteellä. Hanke toteutetaan kevään 2021 aikana niin, että reitti on valmis 31.8.2021 mennessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

140805

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

29.11.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt