Hanke
Utvecklingsprojekt - 29318

Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)

Luonnonvarakeskus

01.01.2017 - 24.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA) edistää Green Care -liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä Kainuussa. Hanke toteutetaan 1.1.2017-31.12.2018. Hakijana ja päävastuutahona on Luonnonvarakeskus ja osatoteuttajana Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen kohderyhmänä ovat Green Care -palveluiden tarjoamisesta kiinnostuneet yrittäjät sekä palveluiden ostajat ja käyttäjät. Lisäksi hanke tavoittaa kehittäjiä, päättäjiä ja viranomaisia sekä alaan linkittyviä muita toimijoita. Hankkeen budjetti on 150 000 euroa ja rahoitusta haetaan 100% tukitasolla Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Manner-Suomen kehittämisohjelman toimenpiteellä M01 esittely- ja tiedotustoimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29318

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

24.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

green care

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt