Projekt
Utvecklingsprojekt - 150495

Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle, LUOTA-hanke

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

28.02.2021 - 29.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle –hankkeen (LUOTA-hanke) tavoitteena on kehittää turvallisia luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia alueen palveluntarjoajien ja toimijoiden kanssa palvelumuotoilua käyttäen. Hanke aktivoi maaseudun palveluntarjoajia kehittämään luontoperustaisia palvelujaan turvallisiksi sekä huomioimaan palvelun käyttäjän turvallisuuskokemuksen. Hankkeessa tunnistetaan luontoperustaisten yritysten/palveluntarjoajien keskeisten asiakassegmenttien toiveet, tarpeet sekä turvallisuuden kokemukseen liittyvät kysymykset ja haasteet, joiden pohjalta kehitetään palvelujen arvolupaukset, palvelutarjooma, alustavat liiketoimintamallit sekä työkaluja niiden viestintään ja visualisointiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat luontoperustaisia palveluja tarjoavat maaseudun mikroyritykset ja palveluntarjoajat. Kohdealueena on koko Pohjois-Pohjanmaan ja työpajat toteutetaan Kalajoella, Kuusamossa sekä Rokualla. Päävastuu hankkeen toteutuksesta on Oulun ammattikorkeakoululla. Yhteistyökumppaneina on alueellisia kehittämisyhtiöitä, matkailuyhdistyksiä ja veturiyrityksiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

150495

Startdatum

28.02.2021

Slutdatum

29.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner