Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 171051

luontopolku hanke

Sievin Asemakylän Kyläyhdistys ry

30.06.2021 - 30.05.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa luonto/tarinapolku Sievin asemakylälle korhosjärven lähiympäristöön. Polku tulee sijoittumaan kulttuurihistorialliseen ympäristöön, josta kerrotaan tekstein, tarinoin ja kuvin polunvarren opastetauluissa. Polun käyttäjäkohderyhmänä tulee olemaan kaikki ikäluokat ja lisäksi osa reitistöstä rakennetaan esteettömäksi. Polku tarjoaa erittäin hyvät puitteet myös koululaisten käyttöön mm. läheisen sijaintinsa vuoksi. Polunvarrelle rakennetaan tarpeeliset nuotio- ja taukopaikat. Lisäksi tavoittena säilyttää historiallisia tarinoita ja tapahtumia tuleville sukupolville polunvarren tarinatauluihin. Toeutuessaan hanke tarjoaa hyvät puitteet luonnossa liikkumiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

171051

Startdatum

30.06.2021

Slutdatum

30.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner