Hanke
Utvecklingsprojekt - 44753

LuotuKasvuun (Luonnontuote-ala kasvuun)

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr

31.08.2017 - 07.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa parannetaan luonnontuote-yrittäjien tai yrittäjyyttä suunnittelevien mahdollisuuksia ja valmiuksia ammattimaiseen liiketoimintaan ja kasvuyrittäjyyteen. Tavoitteisiin päästään luomalla fyysinen ja virtuaalinen toimintaympäristö, joka toimii sekä yrittäjyysharjoittelupaikkana, että tukiyhteisönä yritystä suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille. Pitempään alalla toimineet voivat hyödyntää sitä uusien ideoiden saamiseen ja verkostoitumiseen. Hankkeessa järjestetään säännöllisesti innovointityöpajoja potentiaalisten veturi-/asiakasyritysten kanssa ja match making -tilaisuuksia. Keskeisenä toimintamuotona ovat myös teemapäivät, joissa paneudutaan yrittäjyysosaamiseen kuten yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen, tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja pakkaamiseen. Lisäksi tehdään opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille alan tapahtumiin ja menestyviin yrityksiin sekä suunnitellaan ja pilotoidaan vuosittainen markkinatapahtuma "Villiyrttikarkelot". Siinä luonnontuote -alaa ja uusia tuoteinnovaatioita tehdään tunnetuksi suurelle yleisölle ja mahdollisille asiakasyrityksille. Tuotteiden markkinointia ja myyntiä parannetaan showroom- ja pop up -toiminnalla. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

44753

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

07.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Ny affärsverksamhet
naturprodukter
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt