Projekt
Utvecklingsprojekt - 41105

Luovuus liikkeeksi ¿ tuumasta toimeksi

Kainuun Liikunta ry

31.03.2017 - 18.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida Oulujärvi Leaderin alueella yhdistyksiä ja muita tahoja järjestämään vuoden aikana innovatiivisia liikuntakokeiluja, -tapahtumia ja ¿tempauksia sekä tuottaa tapahtumia alueen hienoja luontoympäristöjä hyödyntäen. Tavoitteena on saada mukaan tapahtumien ja tempausten ideointiin sekä toteutukseen laajasti etenkin järjestöjä ja toimijoita, jotka eivät ole perinteisesti olleet mukana liikuntaa edistävässä toiminnassa. Tavoitteena on synnyttää myös uutta yhteistyötä perinteisten liikuntatoimijoiden sekä muiden toimijoiden (esim. kulttuuritoimijat ja yritykset) kesken. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1. Oulujärvi Leaderin alueen hienojen luontokohteiden ja luontoympäristöjen hyödyntäminen liikunnan edistämisessä sekä luontoympäristöjen tutuksi tuominen erityisesti Suomen luonnonpäivien yhteydessä järjestettävien tapahtumien kautta (luonnonpäivät: 20.5., 17.6. ja 26.8.) 2. Suomi 100 ¿teeman esille tuominen liikunnan kautta 3. Innovatiivisten liikuntakokeilujen, -tapahtumien ja -tempausten synnyttäminen 4. Uusien yhdistysten aktivointi liikuntatempausten järjestämiseen sekä yhdistysten ja muiden toimijoiden keskinäisen yhteistyön lisääminen (ideointi-illat ja työpajat) 5. Pysyvien vuosittain toistuvien tapahtumien ja liikuntatempausten luominen hankekokeilujen pohjalta Hankkeen kohderyhmä on hyvin laaja. Tapahtumia, tempauksia ja toimintoja voidaan tehdä leikki-ikäisille, nuorille, työikäisille ja eläkeläisille. Upeinta olisi, jos suurimmissa tapahtumissa olisi tekemistä kaiken ikäisille. Hankkeen toimintoihin osallistuvat tulevat pääasiassa Oulujärvi Leaderin alueelta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

41105

Startdatum

31.03.2017

Slutdatum

18.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner