Projekt
Utvecklingsprojekt - 84587

Lyftkraft

Österbottens svenska producentförbund r.f.

31.12.2018 - 21.10.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

LYFTKRAFT-projektets huvudmål är att förbättra kundorienteringen i det österbottniska växthusriket genom kundintelligens och effektiv produktutveckling och således garantera, att regionens företag bättre kan förnya sin verksamhet enligt förändringar i marknadsläget och efterfrågan. I projektet byggs genom dess åtgärder en kunskapsplattform för växthusriket och dess värdekedja för att styra och stöda kundorienteringsarbetet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84587

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

21.10.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner