Hanke
Utvecklingsprojekt - 84587

Lyftkraft

Österbottens svenska producentförbund r.f.

31.12.2018 - 21.10.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

LYFTKRAFT-projektets huvudmål är att förbättra kundorienteringen i det österbottniska växthusriket genom kundintelligens och effektiv produktutveckling och således garantera, att regionens företag bättre kan förnya sin verksamhet enligt förändringar i marknadsläget och efterfrågan. I projektet byggs genom dess åtgärder en kunskapsplattform för växthusriket och dess värdekedja för att styra och stöda kundorienteringsarbetet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84587

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

21.10.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
växthusproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt