Hanke
Kehittämishanke - 84587

Lyftkraft

Österbottens svenska producentförbund r.f.

31.12.2018 - 21.10.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

LYFTKRAFT-projektets huvudmål är att förbättra kundorienteringen i det österbottniska växthusriket genom kundintelligens och effektiv produktutveckling och således garantera, att regionens företag bättre kan förnya sin verksamhet enligt förändringar i marknadsläget och efterfrågan. I projektet byggs genom dess åtgärder en kunskapsplattform för växthusriket och dess värdekedja för att styra och stöda kundorienteringsarbetet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84587

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

21.10.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt