Hanke
Utvecklingsprojekt - 30000

Maahanmuuttajien kotouttamishanke Laitilassa

Laitilan kaupunki

31.08.2016 - 22.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vuoden 2015 syyskuun alussa Laitilaan tuli lähes 200 turvapaikan hakijaa hätä/tilapäismajoitukseen. Garpintien tilapäismajoitus muuttui SPR:n ylläpitämäksi vastaanottokeskukseksi (VOK) lokakuussa 2015. Laitilan kaupunki on sopinut Ely- keskuksen kanssa, että kaupunki tarjoaa oleskeluvan saaneille turvapaikanhakijoille 40 kuntapaikkaa vuosina 2016-2018. Laitilaan kohdistuu myös paljon työperäistä maahanmuuttoa. Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllistymistä Laitilan ja lähialueen PK- ja mikroyrityksiin. Hankkeen tavoitteena on myös löytää maahanmuuttajille kotouttavia yhteisöjä, mielekästä elämänsisältöä ja verkottaa heitä paikallisväestöön sekä paikallisiin yhteisöihin. Hankkeeseen palkataan vetäjä, joka vastaa hankkeen toteutuksesta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen keinovalikoimaan kuuluvat mm: - maahanmuuttajien osaamiskartoitus - TET -jaksojen organisointi yrityksissä, maatiloilla tai muissa työpaikoissa - tarvittavan koulutuksen organisointi yhdessä oppilaitosten kanssa - tarjolla olevien sesonkiluonteisten ja jatkuvien työmahdollisuuksien kartoitus - olemassa olevien paikallisten työskentelymahdollisuuksien kartoittaminen kohderyhmä- ja yksilölähtöisesti - teematapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri yhteisöjen kanssa - monikulttuurisuutta edistävien toimintamallien kehittäminen ja niiden välittäminen muille toimijoille Hanke alkaa käytännössä projektityöntekijän aloittaessa työn 1.10.2016.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

30000

Aloituspäivämäärä

31.08.2016

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Flyktingar/invandrare

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt