Hanke
Kehittämishanke - 30000

Maahanmuuttajien kotouttamishanke Laitilassa

Laitilan kaupunki

31.08.2016 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vuoden 2015 syyskuun alussa Laitilaan tuli lähes 200 turvapaikan hakijaa hätä/tilapäismajoitukseen. Garpintien tilapäismajoitus muuttui SPR:n ylläpitämäksi vastaanottokeskukseksi (VOK) lokakuussa 2015. Laitilan kaupunki on sopinut Ely- keskuksen kanssa, että kaupunki tarjoaa oleskeluvan saaneille turvapaikanhakijoille 40 kuntapaikkaa vuosina 2016-2018. Laitilaan kohdistuu myös paljon työperäistä maahanmuuttoa. Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllistymistä Laitilan ja lähialueen PK- ja mikroyrityksiin. Hankkeen tavoitteena on myös löytää maahanmuuttajille kotouttavia yhteisöjä, mielekästä elämänsisältöä ja verkottaa heitä paikallisväestöön sekä paikallisiin yhteisöihin. Hankkeeseen palkataan vetäjä, joka vastaa hankkeen toteutuksesta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen keinovalikoimaan kuuluvat mm: - maahanmuuttajien osaamiskartoitus - TET -jaksojen organisointi yrityksissä, maatiloilla tai muissa työpaikoissa - tarvittavan koulutuksen organisointi yhdessä oppilaitosten kanssa - tarjolla olevien sesonkiluonteisten ja jatkuvien työmahdollisuuksien kartoitus - olemassa olevien paikallisten työskentelymahdollisuuksien kartoittaminen kohderyhmä- ja yksilölähtöisesti - teematapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri yhteisöjen kanssa - monikulttuurisuutta edistävien toimintamallien kehittäminen ja niiden välittäminen muille toimijoille Hanke alkaa käytännössä projektityöntekijän aloittaessa työn 1.10.2016.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

30000

Aloituspäivämäärä

31.08.2016

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt