Projekt
Utvecklingsprojekt - 19079

Maahanmuuttajien kotoutuminen – MaaKoto

Lappajärven kunta

29.02.2016 - 07.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maahanmuuttajien Kotouttamishankeen tavoitteena on helpottaa alueella asuvien ja tilapäisesti oleskelevien vierasmaalaisten pääsyä osaksi yhteiskuntaa. Hankkeessa kartoitetaan henkilöiden osaamista ja edesautetaan työllistymismahdollisuuksia, arvioidaan soveltumista maaseutupaikkakunnan asukkaaksi, selvitetään vastaanottokeskusten asukkaiden nykyistä ja mahdollista tulevaa palveluntarvetta. Hanke toimii linkkinä vastaanottokeskuksen, maahanmuuttajien ja eri toimijoiden välillä sekä yhteensovittaa ja koordinoi palveluita esim. järjestöjen toteuttamia toimenpiteitä. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä turvapaikanhakijoiden osaamiskartoitusten tekemisessä sekä alueeseen tutustuttamisessa ja työmahdollisuuksien avaamisessa. Keskeisiä toimenpiteitä maahanmuuttajien alueelle integroinnissa ovat kuntien palvelujen lisäksi kolmannen sektorin tuottamat vapaa-ajan palvelut ja harrastustoiminta sekä yksityisen ja julkisen sektorin tarjoamat työllistymismahdollisuudet. Kunta järjestää maahanmuuttajien viralliset palvleut ja hanke opastaa ja tukee maahanmuuttajia mm näiden palveluiden käytössä. Hankkeen keskeisin tehtävä on vapaa-ajan toimintojen ja työllistymiseen liittyvien toimenpiteiden koordinointi, suunnittelu ja toteuttaminen. Hanke verkostoittuu muiden alueiden kotouttamistyötä tekevien hankkeiden ja organisaatioiden kanssa. Evijärven ja Kauhavan osalta yhteistyö koordinoidaan Järvilakeuden kansalaisopiston kautta. Hankkeen toimintaa varten perustetaan kunnan, kolmannen sektorin, yrittäjien ja vastaanottokeskuksen edustajista koostuva seurantaryhmä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

19079

Startdatum

29.02.2016

Slutdatum

07.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner