Projekt
Utvecklingsprojekt - 167276

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2022 - 30.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät energiaratkaisut ovat tärkeitä maaseudun mikroyrityksille ja maaseudun menestykselle. Energia-ala elää murrosta ja yritykset hyötyvät uudesta tiedosta. Konkreettinen soveltava ja vertaileva tieto energiaratkaisuista mikroyrityksissä on tarpeellista yrityksille, koska investoinnit ovat yleensä pitkäikäisiä ja niiden vaikutuksista ei ole mikroyritysten näkökulmasta riittävästi tietoa. Investoinnit energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan pienentävät hiilijalanjälkeä mutta tuovat myös taloudellisia säästöjä. Samalla myös toimet tukevat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja EU:n ja kansallisia hiilineutraaliustavoitteita. Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE2 -hanke edistää tiedon ja osaamisen siirtämistä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian investoinneista sosiaali- ja terveysalan (sote)- ja palvelusektorin pien- ja mikroyrityksille Hämeessä. Hanketta koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanketta toteutetaan 1.6.2022–30.6.2024. Hankkeessa rakennetaan yritysten käyttöön energiainvestointien arviointityökalu, jossa otetaan myös huomioon yritysten erilaiset vuorokautiset toiminta-ajat. Hanke levittää toimialakohtaista tietoa laajemmin yrityksille energiaratkaisuihin liittyvien mahdollisuuksien vaikutuksista ja uusiutuvan energian investointien takaisinmaksuajoista. Hanke julkaisee tietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja tuloksista mediassa, blogeissa ja ammattilehdissä. Hankkeessa tuotettua tietoa jalostetaan myös sidosryhmien, kuten tiedeyhteisön ja kehittämistoimijoiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

167276

Startdatum

31.05.2022

Slutdatum

30.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner