Projekt
Utvecklingsprojekt - 33786

MAATALOUDEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN ÄLYKKÄÄLLÄ DATA-ANALYTIIKALLA (MIKÄ DATA)

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

01.01.2017 - 10.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla -hankkeessa (MIKÄ DATA) luodaan palvelu, jolla hyödynnetään pelloista saatavaa valtavaa data-määrää ja siten tehostetaan viljelyä, vähennetään ympäristökuormitusta sekä parannetaan kannattavuutta. Hankkeessa ratkaistaan viljelijöiden esiin nostamia tarpeita ja haasteita, kuten esimerkiksi tarpeet tietää maalajien vaihtelut, ravinne-tasot (esim. kalium ja fosfori) ja toteutuneet satotiedot sekä löytää kautta linjan tehostamiskeinoja pellon tuottavuuden nostamiseksi datan avulla. Datan määrä maatiloilla kasvaa ja monipuolistuu tulevaisuudessa, jolloin valtavien data-määrien analysointi ei onnistu enää perinteisellä tavalla. Tarvitaan nykyaikaisia teknologioita, jolloin puhutaan niin sanotusta Big Data -tekniikasta. Hankkeessa kehitettävä analytiikkapalvelu mahdollistaa data-aineistojen hallinnan ja analysoinnin. Hankkeessa hyödynnetään muun muassa satelliiteista saatavaa hyperspektrikameradataa sekä puimureista saatavaa satotietoa. Hanke luo myös pohjarakennetta lähitulevaisuuden palvelulle, jolloin dataa tulee yhä useammasta eri lähteestä. Palvelu nostaa viljelyn liiketoiminnallista kannattavuutta Suomessa ja auttaa viljelijöitä siirtymään ravinnekierroltaan tarkempaan täsmäviljelyyn. Palvelu tulee kiihdyttämään maatalouden siirtymistä uusien teknologioiden käyttöön ja samalla se tarjoaa uusia markkinoita näiden laitteiden toimittajille. Lisäksi hanke tukee maatalouden siirtymistä hyödyntämään avointa dataa eri tavoin, avointen rajapintojen käyttöä maatalouden ohjelmistoissa sekä tavoitteita saada datan omistajuus pysymään viljelijöillä. Yhä tarkempi tietämys pelloista lisää myös laatunäkökulmaa ja mahdollisuuksia ruuan alkuperän puhtauden todentamiseen, millä on kansainvälistä myynnillistä merkitystä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

33786

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

10.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner