Projekt
Utvecklingsprojekt - 267043

Maatalousyrityksen liiketoiminnan ja johtajuuden kasvuohjelma

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatalousyrityksen liiketoiminnan ja johtajuuden kasvuohjelma -hankkeen tavoitteena on luoda kolmen ulottuvuuden koulutusohjelma maatalousyrityksen investointien tai muiden kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeessa kehitettävä ja toteutettava koulutusohjelma keskittyy maatalousyrityksen taloudellisen tai liiketoiminnallisen kehittämisen lisäksi henkiseen hyvinvointiin ja perheen rooliin maatalousyrittäjien elämässä. Maatalousyrittäjät oppivat arvioimaan investointien ja kehittämistoimien vaikutuksia olemassa olevaan toimintaan, pitkän aikavälin tavoitteisiin, taloudelliseen kannattavuuteen ja ympäristöön nähden entistä paremmin. Samalla opitaan tunnistamaan mahdolliset riskit ja epävarmuustekijät. Maatalousyrittäjien on myös arvioitava, täyttyvätkö asetetut tavoitteet, ja tarvittaessa tehtävä muutoksia suunnitelmiin ja korjattava mahdollisia ongelmia. Koulutusohjelman toinen ulottuvuus tarjoaa maatalousyrittäjille työkaluja ja taitoja, jotka auttavat heitä selviytymään henkisen hyvinvoinnin haasteissa. Stressinhallinta, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaidot sekä konfliktinhallinnan kehittäminen ovat osa tätä ulottuvuutta. Maatalousyrittäjät oppivat tunnistamaan omat tarpeensa ja rajansa, mikä auttaa vähentämään ylikuormitusta ja stressiä. Koulutusohjelma kannustaa myös luomaan verkostoja muiden maatalousyrittäjien kanssa ja jakamaan kokemuksia, mikä lisää tukea ja yhteisöllisyyttä. Kolmas ulottuvuus laajentaa näkökulman perheen ja yhteisön osallistamiseen maatalousyrityksen toimintaan. Koulutusohjelma tukee tietoista ajanhallintaa, kommunikaatiotaitoja ja perheen osallistamista maatalousyrityksen toimintaan. Yhdistämällä nämä näkökulmat ohjelma antaa maatalousyrittäjille laajemmat valmiudet menestyksekkääseen yritystoimintaan, tasapainoiseen perhe-elämään ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset maatalousyrittäjät ja alan ammattilaiset, ja hanke toteutetaan kaksivuotisena koulutushankkeena Etelä-Pohjanmaalla.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

267043

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för små och medelstora företag inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller saluföring

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner