Projekt
Utvecklingsprojekt - 208656

Maatilojen ja yritysten uudet yhteistyömahdollisuudet

Laukaan kunta

02.01.2023 - 29.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatilojen ja yritysten uudet yhteistyömahdollisuudet -hanke luo toimintamallin, jonka avulla maatiloilla olevat resurssit ja osaaminen saadaan täysimääräisesti käyttöön, parannetaan tilojen työllistävyyttä ja kannattavuutta sekä helpotetaan maaseudun yritysten työvoimapulaa. Hankkeen kohderyhmä ovat laukaalaiset maatilayritykset ja niiden henkilöstö sekä Laukaassa ja lähialueille toimivat muut maaseudun yritykset, jotka voivat hyödyntää maatiloilla olevaa osaamista ja resursseja. Hankkeen vaikuttavuustavoitteena on saada maatiloilla oleva osaaminen ja resurssit täysimääräisesti käyttöön, parantaa tilojen työllistävyyttä, liikevaihtoa ja kannattavuutta, lisätä maatilojen henkilöstön osaamista ja hyvinvointia sekä helpottaa maaseudun muiden yritysten työvoimapulaa. Hanke tavoittelee maaseudun yritystoiminnan muutoskyvykkyyden vahvistumista ja maaseudun vetovoimaisuutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

208656

Startdatum

02.01.2023

Slutdatum

29.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner