Projekt
Utvecklingsprojekt - 93529

Maistuva Kainuu – Kainuun elintarvikealan strategia ja koordinointi

ProAgria Itä-Suomi ry

31.03.2019 - 05.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa päivitetään vuoden 2019 aikana Kainuun Elintarvikestrategia ja toimenpideohjelma vuosiksi 2019 - 2025. Päivitykseen osallistuvat kaikki keskeiset kehittäjätahot. Yritysten kuuleminen tapahtuu syvähaastatteluiden kautta. Strategian laadintaprosessi perustuu taustatiedon hankintaan, työpajatoimintaan, teemakohtaisiin alustuksiin, haastatteluihin ja tiedon analysointiin. Tuloksena on yhteinen näkemys Kainuun elintarviketoimialan vahvuuksista, potentiaalista, kehittämispanosten kohdentamisesta ja uudistumistarpeista. Ehdotukset työpajojen teemoiksi: Ruokamatkailu - alustuksena Satoa Goes Wild ja Karelia á la Carte-verkosto. Luomu - alustuksena Portaat Luomuun sekä katsaus marjamarkkinaan Luonnontuotepohjaiset elintarvikkeet - esillä luonnontuotealan tuotekehityspainotukset, imagon rakentaminen, myyntikanavat Kasvu - käsittelyssä talouteen ja kannattavuuteen liittyvät kysymykset sekä toimialan kehittymistä vaikeuttavat pullonkaulat Teemat perustuvat jo aiemmin tunnistettuihin kehittämiskohteisiin (ruokamatkailu), toimialan kehityssuuntien ja yritysasiakkuuksien kautta muotoutuneeseen näkemykseen (luomun kysyntä, talous ja kannattavuus) sekä niihin vahvuuksiin, joita Kainuulla resurssien ja osaamisen pohjalta on (luonnontuoteala). Digitaalisuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat kaikessa läpileikkaavina teemoina. Itä-Suomi-yhteistyön tiivistyminen tuo mukanaan uusia avauksia ja mahdollisuuksia niillä osa-alueilla, joissa naapurimaakunnat ovat Kainuuta edellä. Ennakkotieto suunnitelluista investoinneista ja kysynnän luonteesta tukevat em. aiheiden esille ottamista. Työpajojen sisältöjä ja teemoja voidaan muuttaa työryhmän esitysten pohjalta. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.19 - 31.12.2019.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93529

Startdatum

31.03.2019

Slutdatum

05.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner