Projekt
Utvecklingsprojekt - 8363

Manner-Suomen maaseutuohjelman luomualan kehittämisen koordinaatiohanke

Pro Luomu ry.

21.06.2015 - 20.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luomualan koordinaatiohankkeessa on tavoitteena lisätä yhteistä puhetta, ymmärrystä ja tekemistä luomusta sekä rakentaa luomualan kehittäjien tuki- ja kumppanuusverkosto, jolla on tiivis yhteys elinkeinon toimijoihin. Hanke tuottaa alueellisten toimijoiden käyttöön yhteisiä viestintäkonsepteja: kampanjoita ja maakuntatiedotusta, joilla lisätään luomun näkyvyyttä ja parannetaan luomuimagoa. Kehittämiskonsepteilla hanke palvelee alueellisia kehittäjiä osaamisen, tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Tarkoitus on toteuttaa fokusryhmätyöskentelyä ja siihen liittyviä teemaseminaareja, antaa välineitä vuoropuheluun elinkeinoelämän kanssa ja tuottaa vuosittain verkostoitumistapahtumia, kuten Luomufoorumi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8363

Startdatum

21.06.2015

Slutdatum

20.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande koordineringsprojekt

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner