Projekt
Utvecklingsprojekt - 212603

Marja- ja erikoiskasvialan esiselvitys

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

01.01.2023 - 31.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatilojen rakennemuutos jatkuu edelleen voimakkaana ja varsinkin maitotilojen määrän väheneminen on ollut entistä suurempaa. Lähes 25 % Pohjois-Savon maa- ja puutarhatiloista on lopettanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Marja- ja erikoiskasvialan esiselvitys -hankkeessa selvitetään Pohjois-Savon tuotanto- ja markkinatilannetta marja- ja erikoiskasvien osalta. Samalla selvitetään alan nykyisten viljelijöiden ja viljelystä luopuvien tilannetta sekä tuotannosta kiinnostuneiden uusien yrittäjien mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on selvittää myös viljelijöiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Uusia tuoteideoita ja yhteistyön malleja etsitään niin kotimaasta kuin ulkomailta Esiselvityksen tulosten perusteella haetaan mahdollista jatkorahoitusta marja- ja erikoiskasvituotantoon liittyvään koulutushankkeeseen. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan koko Pohjois-Savon alueella, mutta marjantuotannon osalta pääpaino on etenkin Ylä-Savon alueella, jossa marjanviljely on toistaiseksi vähäistä. Hankkeen hallinnoijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Savon koulutuskuntayhtymä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212603

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner