Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 124516

Markarbeten för allaktivitetshus

Bennäs Byaråd rf

01.04.2020 - 14.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Bennäs Byaråd planerar att starta upp ett allaktivitetscenter i Bennäs. Bennäs Byaråd har utsetts som projektansvarig, bakom projektet står även Pedersöre Ungdomsförening, Bennäs-Lövö Marthaförening och Folkhälsan i Pedersöre. Allaktivitetscentret som i planeringsskedet fått namnet Loffens blir cirka 180 kvm stort och byggs som planerat på det så kallade Ankdammsområdet i Bennäs. Här blir huset centralt placerat och lättillgängligt. Detta projekt kommer att fokusera på de förberedande markarbeten som behövs på området. Dammenområdet är naturskönt och ligger nära en damm, en för att ett hus ska kunna byggas på området behövs bland annat rörläggning och pålning. Behovet är att det dike som går till dammen rörläggs och att området pålas inför bygget. Samtidigt kan dammenområdet i sin helhet snyggas upp för att bli en naturskön del i helheten på området.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

124516

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

14.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner