Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 124516

Markarbeten för allaktivitetshus

Bennäs Byaråd rf

31.03.2020 - 14.03.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Bennäs Byaråd planerar att starta upp ett allaktivitetscenter i Bennäs. Bennäs Byaråd har utsetts som projektansvarig, bakom projektet står även Pedersöre Ungdomsförening, Bennäs-Lövö Marthaförening och Folkhälsan i Pedersöre. Allaktivitetscentret som i planeringsskedet fått namnet Loffens blir cirka 180 kvm stort och byggs som planerat på det så kallade Ankdammsområdet i Bennäs. Här blir huset centralt placerat och lättillgängligt. Detta projekt kommer att fokusera på de förberedande markarbeten som behövs på området. Dammenområdet är naturskönt och ligger nära en damm, en för att ett hus ska kunna byggas på området behövs bland annat rörläggning och pålning. Behovet är att det dike som går till dammen rörläggs och att området pålas inför bygget. Samtidigt kan dammenområdet i sin helhet snyggas upp för att bli en naturskön del i helheten på området.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

124516

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

14.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt