Hanke
Utvecklingsprojekt - 82337

Matka

Nouseva Rannikkoseutu ry

30.09.2018 - 30.05.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Matka -teemahankkeessa toteutetaan eri yhteisöjen kansainvälisiä opintomatkoja. Teemahankkeen tavoitteena on edistää Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueen elinvoimaisuutta ja hyvää elämää tukemalla toimijoiden kehittämistyötä sekä kannustaa alueen toimijoita kansainvälistymään. Opintomatkojen tarkoituksena on madaltaa alueen toimijoiden kynnystä kansainvälisyyteen ja lisätä suvaitsevaisuutta eri kulttuureja kohtaan. Opintomatkojen avulla haetaan hyviä käytäntöjä muualta, luodaan uusia yhteistyöverkostoja, rohkaistaan osallistujia uusiin kokeiluihin ja oman toimintansa eteenpäin viemiseen. Opintomatkat voidaan nähdä eräänlaisina työpajoina, joista odotetaan syntyvän myös uusia hankeideoita. Teemahankkeessa tukea siirretään toimenpiteiden toteuttajille. Alahankkeiden hakijoina voivat olla esim. yhdistykset, kehittämisyhtiöt ja kunnat. Tukiprosentti on kaikille hakijoille 80 % ja loput 20 % on oltava yksityistä rahoitusta. Yksityinen rahoitus voidaan kerätä opintomatkojen osallistujien omavastuumaksujen kautta. Hanketta osarahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

82337

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

30.05.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Flyktingar/invandrare
Internationell/Internationalisering
byaverksamhet
nya tjänster
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt