Projekt
Utvecklingsprojekt - 82337

Matka

Nouseva Rannikkoseutu ry

30.09.2018 - 17.02.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Matka -teemahankkeessa toteutetaan eri yhteisöjen kansainvälisiä opintomatkoja. Teemahankkeen tavoitteena on edistää Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueen elinvoimaisuutta ja hyvää elämää tukemalla toimijoiden kehittämistyötä sekä kannustaa alueen toimijoita kansainvälistymään. Opintomatkojen tarkoituksena on madaltaa alueen toimijoiden kynnystä kansainvälisyyteen ja lisätä suvaitsevaisuutta eri kulttuureja kohtaan. Opintomatkojen avulla haetaan hyviä käytäntöjä muualta, luodaan uusia yhteistyöverkostoja, rohkaistaan osallistujia uusiin kokeiluihin ja oman toimintansa eteenpäin viemiseen. Opintomatkat voidaan nähdä eräänlaisina työpajoina, joista odotetaan syntyvän myös uusia hankeideoita. Teemahankkeessa tukea siirretään toimenpiteiden toteuttajille. Alahankkeiden hakijoina voivat olla esim. yhdistykset, kehittämisyhtiöt ja kunnat. Tukiprosentti on kaikille hakijoille 80 % ja loput 20 % on oltava yksityistä rahoitusta. Yksityinen rahoitus voidaan kerätä opintomatkojen osallistujien omavastuumaksujen kautta. Hanketta osarahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

82337

Startdatum

30.09.2018

Slutdatum

17.02.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner