Projekt
Utvecklingsprojekt - 37037

Maukas englanti

Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö sr

01.01.2017 - 26.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maukas englanti- hanke tarjoaa mahdollisuuden kotouttaa ulkomaalaistaustaisia asukkaita ja lisätä paikallisen väestön hyväksyntää sekä ymmärrystä heitä kohtaan. Loimaan seudulla ulkomaalaistaustaisia on neljästä eri maanosasta. Sekä pidemmän aikaa seutukunnalla asuneet että hiljattain seudulle muuttaneet ulkomaalaistaustaiset saavat hankkeen myötä mahdollisuuden tutustua toisiinsa, sekä kertoa omasta kulttuuristaan ja perinteistään ruoalaiton parissa ja samalla heidän englannin kielen taitonsa paranee. Ruoanlaiton, kielen ja kulttuurin lisäksi "Maukas englanti"- kerho tuottaa oman keittokirjan, johon kootaan kokoontumisissa käytettyjä reseptejä sekä suomeksi että englanniksi. Hankkeeseen sisältyy opintomatka ulkomaalaistaustaisen omistamaan kahvilaan tai ravintolaan. Tavoitteena on, että osallistujat jatkavat yhteyden pitoaan ja verkostoitumista myös hankkeen päätyttyä. Lopuksi järjestetään seminaari sekä osallistujille että kaikille yhteistyöryhmille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

37037

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

26.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner