Hanke
Utvecklingsprojekt - 64355

MAVE – maaseudun verkosto

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2018 - 25.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

HALLINNOIJA Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy TOTEUTUSAIKA 1.6.2018 - 31.5.2019 TAUSTA JA KOHDERYHMÄ Kouvolassa järjestetään asuntomessut 2019 Korian varuskunta-alueella. Messut tarjoavat Kouvolan alueen yrittäjille hyvän mahdollisuuden tuoda esille omia tuotteitaan ja palvelujaan. Hankkeessa rakennetaan maaseutuyrityksistä yritysryhmä, jolle etsitään asuntomessuihin liittyviä yhteisiä tavoitteita. Lisäksi yrityksillä on tarve kehittää oma tuote tai palvelu markkinoille. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kouvolan seudun maaseutuyritykset. TAVOITTEET JA TULOKSET TAVOITE1. Maaseutuyritysten palvelumuotoilun ja yhteisen asiakasymmärryksen tietouden ja osaamisen lisääminen Tulokset: - Kohteiden toimijaverkkokartta ts. visuaalinen kuvaus verkostosta, siihen liittyvistä toimijoista ja heidän arvoistaan ja kehittämistarpeistaan, sekä yhteisestä visiosta. - Kohteiden nykyisten ja potentiaalisten asiakasryhmien kuvaukset palvelujen ja markkinoinnin kohdentamista varten - Tuotteistettu palvelukokonaisuus jokaisesta kohteesta TAVOITE 2. Kehittää Kouvolan asuntomessuille yritysten yhteinen palvelukonsepti Tulokset: - Yrityksille syntyy yrityskohtaisia tuotekonsepteja suunnittelun ja valmistuksen tueksi. TAVOITE 3. Tutustua kansainväliseen elintarvikealan myynti-ja markkinointitapahtumaan Tulokset: - Kansainvälinen messukokemus elintarvikealan messuilla TAVOITE 4. Edistää elintarvikealan yritysten tuotteiden ja palveluiden markkinointia muotoilun ja viestinnän keinoin Tulokset: - Yrityksille syntyy yrityskohtainen palvelu-ja muotoilujohtamisen suunnitelma. Lisäksi Hankehallinto, tiedottaminen ja kehittävä arviointi Hankkeen hallinnoijana toimii Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK). Hankehenkilöstö: projektipäällikkö, hankkeen yrityskohtaista suunnittelua ohjaavat opettajat sekä monialainen opiskelijaryhmä. Hankkeen arviointi: väli- ja loppuarviointi Hankkeeseen kootaan työryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

64355

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

25.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
produktutveckling
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt