Hanke
Utvecklingsprojekt - 114370

MediassaPro

Jyvässeudun 4H-yhdistys ry

29.02.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Viestintään ja markkinointiin kaivataan apua monella maaseutukylällä. Monet toimijat pähkäilevät ongelman kanssa, kuinka saada toiminta näyttämään positiiviselta ja mukaansa tempaavalta. Toiminnassa koetaan vastoinkäymisiä usein juuri siinä, ettei mukaan saada uusia harrastajia. MediassaPro -hankkeessa on tarkoitus löytää ongelmaan ratkaisua lasten ja nuorten harrastustoimintaa kehittämällä ja saamalla potentiaalinen lapsilla ja nuorilla oleva osaaminen maaseudulla toimijoiden käyttöön. Samalla kun maaseudun eri toimijat saavat toimintansa näyttämään houkuttelevammalle, saadaan nuorille tärkeää työkokemusta ja ansioita. Erittäin tärkeä hankkeessa on myös saada nuorten ääni kuuluviin. Juuri nuoret ovat parhaimpia kertomaan, kuinka ja miten saadaan uusia toimijoita mukaan toimintaan. Hankkeessa perustetaan lasten ja nuorten media kerhoja ja ryhmätoimintaa. Lapset saavat ryhmissä erittäin arvokasta medialukutaitoa, käytännön taitoa kuvaamiseen ja osaamista sekä kuvausprojekteista että tietoa ja kokemusta, kuinka toimitaan internetissä itsensä ja muut huomioiden. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten mediatietoisuutta ryhmätoiminnassa valo- ja videokuvaamisen keinoin. Myös erilaiset some -kanavat, some- ja internet käyttäytyminen tulevat hankkeessa nuorille tutuiksi. MediassaPro -hankkeessa perustetaan uudenlaista kerhotoimintaa: Mediakerhoja 10-13- vuotiaille. Kerhoja on tarkoitus perustaa Tikkakoskelle ja Korpilahdelle 1-3 kappaletta. Tavoitteena on saada valjastettua älylaitteiden käyttö hyödylliseen käyttöön. Kerhoissa lapset oppivat toiminnallisin ja osallistavin menetelmin mediasta, sosiaalisessa mediassa viestimisestä ja kuvaamisesta. Hankkeessa järjestetään 1-2 medialeiriä 10-13- vuotiaille. Lisäksi hankkeessa perustetaan nuorten ryhmä 13-18-vuotiaille nuorille, joissa syvennetään media osaamista pienprojektien avulla. Hankkeessa on tavoitteena saada nuoret havaitsemaan oma osaaminen ja tuotteistaa se palveluiksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

114370

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

kommunikation
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt