Projekt
Utvecklingsprojekt - 260337

MegaBoosti – kasvamista yrittäjyyteen

MTK-Uusimaa ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa pyritään edesauttamaan ja edistämään alueella tehtäviä omistajanvaihdoksia ja tuomaan esiin henkisen puolen tärkeyttä omistajanvaihdoksissa. Hankkeessa halutaan parantaa pehmeämpien arvojen osuutta omistajanvaihdoksissa, kuten osapuolten keskustelusuhdetta sekä stressinsietokykyä ja ajanhallintaa. Hankkeessa luodaan myös prosessikaavio tueksi omistajanvaihdosten toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on maatalousyrittäjien osaamisen ja toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen. Hankkeessa tuodaan esille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parannetaan yrittäjien mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Hankkeen toiminnan avulla halutaan parantaa maatalousyrittäjien henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja kasvattaa heidän verkostojansa ja parantaa yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeen aikana vaikutetaan myös maatalouden julkikuvaan ja pyritään lisäämään alan kiinnostavuutta. Hanke on tarkoitettu uusmaalaisille maatalousyrittäjille sekä sellaiseksi aikoville ja maatalousyrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille. Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös sukupolvenvaihdoksiin liittyen luopujat sekä mahdolliset sisarukset ja omistajanvaihdosprosessiin osallistuvat yhteistyötahot.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

260337

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för små och medelstora företag inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller saluföring

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner