Projekt
Utvecklingsprojekt - 193227

Menestyvä ja ilmastokestävä karjatalous – Mika

Nautasuomi Oy

28.02.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Muuttuva toimintaympäristö ilmaston, ympäristön ja talouden kautta on luonut haastavan kokonaisuuden, johon Pohjois-Suomessa maitoa ja naudanlihaa tuottavien tilojen tulee osata reagoida oikeilla toimenpiteillä. Menestyvä ja ilmastokestävä karjatalous (Mika) -hankkeen ydintavoitteena on lypsykarja- ja lihanautatilojen ilmastokestävä kehittäminen yrittäjien johtajuustaitoja vahvistamalla. Hankkeen toiminta on työpaketin Nautakarjatilan ilmastokestävä johtaminen alla. Hanke tavoittelee osallistuvien tilojen ymmärryksen lisäämistä tuotannon osa-alueiden kustannusrakenteen muodostuksesta ja niiden ilmastovaikutuksista. Tavoitteena on saada tuotantokustannuksen osa-alue kerrallaan muodostettua pohjatiedot maidon- tai naudanlihantuotannon tuotantokustannuksen määrittämiseen. Hankkeeseen aktiivisesti osallistumalla tilat pystyvät määrittämään päätuotantonsa tuotantokustannuksen sekä peilaamaan eri ilmastotoimien vaikutusta tuotannon kustannuksiin. Hankkeessa toteutetaan kokemuspienryhmätoimintaa, teematyöpajoja, webinaareja, seminaareja sekä tutustumismatkoja kotimaassa. Verkostoituminen on keskeinen tavoite ja sitä edistetään valituilla toimintamalleilla. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat (Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskuksen alueella). Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen maito- ja lihanautatilat teurastamo- ja meijeriasiakkuuksista riippumatta. Hanketta toteuttavat Nautasuomi Oy ja Osuuskunta Pohjolan Maito. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 – 31.12.2024.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

193227

Startdatum

28.02.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner