Projekt
Utvecklingsprojekt - 13816

Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2015 - 30.07.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää keskisuomalaista nautakarjataloutta ja sitä sivuavaa kasvinviljelyä koulutuksen, vertaisoppimisen, opintomatkojen ja verkostoitumisen keinoin. Koulutuksessa sovelletaan erilaisia käytettävissä olevia toimintatapoja aina luentosalissa pidettävistä seminaareista työkyvyn ylläpitoon jumppasalissa ja navetassa lehmän kyljessä tehtävistä eläinten kuntoluokituksista kännykän avulla sosiaalisessa mediassa käytäviin toiminnan kehittämiskeskusteluihin. Koulutus tuodaan lähelle yrittäjiä monella tapaa, jotta osallistuminen on mahdollisimman helppoa. Pääpainona hankkeen koulutuksissa on yrityksen toiminnan kehittäminen, jotta taloudellinen kannattavuus turvataan ja alkutuotanto jatkuu sekä kehittyy investointeja tekevien tilojen kautta Keski-Suomessa. Taloudellinen vakaus tukee yrittäjien jaksamista ja halua jatkaa työssään. Aiempien hankkeiden parhaat toimintatavat yhdistetään uudempiin menetelmiin ja yleisiin kehittämisen aihealueisiin kuten resurssien tehokkaaseen käyttöön ja ympäristön kestävään käyttöön. Hankkeen tuloksena keskisuomalaisten maidon- ja naudanlihantuottajien sekä heille rehua tuottavien kasvinviljelijöiden liiketoimintaosaaminen on lisääntynyt. Maatalousyrittäjille on muodostunut toteutettavissa olevia kehityspolkuja ja yhteistyö- sekä sosiaaliset verkostot ovat vahvistuneet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13816

Startdatum

31.10.2015

Slutdatum

30.07.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner