Projekt
Utvecklingsprojekt - 174129

MERIKARVIAN VALOKUITUHARPPAUS

Merikarvian kunta

08.07.2021 - 10.02.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Merikarvian kunnan alueella valokuidun saatavuus on alhaisin koko Satakunnassa (ELY-keskuksen tutkimus 2021). Kattavuus on vain 3 %. Kunnan alueella liikkuu myös hyvin paljon etätyötä tekeviä henkilöitä, joiden suunnasta tulee negatiivista palautetta siitä, että verkkoyhteydet ovat puutteelliset. Kunta on lähtenyt panostamaan myös opetuspuolen (alakoulu, yläkoulu, lukio) digitalisaatioon, johon liittyen korona-aikana kävi ilmi, että tietoliikenneyhteyksissä on katvealueita. Kunta on tehnyt laajoja alustavia selvityksiä puhelinoperaattoriyritysten kanssa valokuituinvestoinnin toteutusmallista. Kynnyskysmys etenemisen kannalta on saada varmistettua potentiaalisten liittyjien määrä (kuntalaiset, yritykset, maatilat, yhdistykset, kesäasukkaa). Asiantuntijaorganisaatioiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta, että 4G ja 5G-verkkojen hyödyntämisen ohella valokuitu on todellinen data-liikenteen valtaväylä. Ilman sitä kunta tulee jäämään pahasti paitsioon digitalisaation hyödyntämisessä vetovoimatekijänä. Verkon puute voi muodostua jopa todelliseksi kasvun esteeksi. Tämän johdosta valokuituyhteyksien tarvekartois on välttämätön Merikarvian kunnan elinvoimaisuudelle, niin yrityksille, maatiloille, kuin asukkaillekin ja kasvavalle määrälle etätyöntekijöitä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

174129

Startdatum

08.07.2021

Slutdatum

10.02.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner