Projekt
Utvecklingsprojekt - 118367

MetKa

Polvijärven 4H-yhdistys r.y.

01.03.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

MetKa-hanke (1.3.2020-31.12.2022) toteuttaa lapsille ja nuorille aktiivista toimintaa sekä käytännön tietoa ja taitoja aiheina metsä, luonto, metsästys ja kalastus. Metsästys- ja kalastuseuroissa on huomattu, että lasten ja nuorten määrä harrastuksen parissa on hiipunut ja seurojen aktiivijäsenet alkavat ikääntymään. Hankkeen tarkoituksena on tuoda jokaiselle ikäryhmälle käytännön kosketus aiheen ympärille. Teemat liittyvät tekemällä oppimiseen ja toiminnan ohella varhaiseen yrittäjyyskasvatukseen riista ja kalastus -teemojen ympärillä, perheille tarjottuun toimintaan lähiluonnossa sekä työtaitojen tukemista ja tutustumista alueiden luonto- ja matkailu-yrittäjien toimintaan. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä alueiden metsästys- ja kalastusseurojen kanssa, tuodaan niiden toimintaa paremmin esille ja tarjotaan yhdessä matalan kynnyksen toimintaa aiheen parissa. Hankkeen avulla tuodaan myös paikallista yrittäjyyttä ja elinkeinoelämää nuorten tietoisuuteen ja opastetaan nuoria työelämässä tarvittaviin taitoihin. Hankkeessa pyritään löytämään alueiden metsästyksen- ja kalastuksen parissa toimivat yhdistykset ja luoda yhdessä heidän kanssaan verkosto, jonka avulla etsitään yhteisiä tapoja tuoda toimintaa näkyville. Tavoitteena on kehittää yhteistyön muotoja, löytää sopiva kanava viestintään ja tiedonvaihtoon yhdistysten välillä sekä etsiä matalan kynnyksen toimintoja joiden avulla myös perheet saataisiin yhdessä tutustumaan oman alueen riista- ja kalastusseurojen toimintaan. Hanke toimii Liperin, Polvijärven ja Outokummun alueilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

118367

Startdatum

01.03.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner