Projekt
Utvecklingsprojekt - 27547

Metku-jatkohanke

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piiri r.y.

16.05.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vuonna 2014 valmistuneen Pohjois-Karjalan metsästystoiminnan ja -kulttuurin toimintakentän esiselvityksessä tarkasteltiin metsästys- ja erästelytoimintaa kylien elinvoimaisuuden, matkailuyrittäjyyden ja metsästysseuratoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Esiselvityksen mukaan metsästysseurat ovat yleensä kyläyhteisön vireimpiä toimijoita. Monen pohjoiskarjalaisen metsästysseuran tulevaisuus on kuitenkin uhattuna jäsenistön ikääntymisen ja vanhakantaisten toimintamallien vuoksi. Myös maanomistajien kaupunkilaistuminen uhkaa metsästysseuratoimintaa. Maanomistajilla ei ole välttämättä enää luonnollista yhteyttä metsästykseen, mikä saattaa lisätä kriittistä suhtautumista maanvuokraukseen. Tutkimusten mukaan erämatkailu lisää sekä välillisesti että suoraan ihmisten toimeentulomahdollisuuksia syrjäseuduilla. Tällä hetkellä pohjoiskarjalaiset metsästysseurat ja paikallisyrittäjät eivät kuitenkaan osaa hyödyntää erämatkailun tarjoamia ansaitsemismahdollisuuksia. Kasvava matkailijoiden joukko suuntakin yhä useammin naapurimaihin, koska meillä ei osata tuottaa ja markkinoida uusia maksuhalukkaita ryhmiä houkuttelevia erämatkailupalveluita. Esiselvityksessä korostettiinkin metsästysseurojen, maanomistajien, kylien ja yrittäjien välistä yhteistyötä erämatkailuyrittäjyyden edistämisen perustana. Suomen metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri hakee rahoitusta jatkohankkeelle, jonka avulla esiselvityksessä saatuja kehittämistarpeita voidaan viedä Pohjois-Karjalan kylille pilottitoimenpiteinä ja siten edistää kylien elinvoimaisuutta sekä matkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä. Hankkeen tarkoituksena on tuotteistaa alueiden erästelypalveluita sekä luoda yhteistoimintaa maanomistajien, yrittäjien ja metsästysseurojen välille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

27547

Startdatum

16.05.2016

Slutdatum

25.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner