Hanke
Utvecklingsprojekt - 17905

Metsäbiotalouden yritysten kehittämishanke

Kehittämisyhtiö Witas Oy

31.12.2015 - 18.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa valmistellaan yritysryhmähanketta biotalouden alueella toimivien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. Mukaan lähteviä yrityksiä kartoitetaan pääasiassa Viitasaaren, Pihtiputaan ja niiden lähikuntien alueelta. Tässä valmisteluvaiheen hankkeessa selvitetään yritysten kehitystarpeet ja yhteistyömahdollisuudet sekä tehdään suunnitelma kehittämisen toteutuksesta yritysryhmänä. Samalla kerätään tietoa alueen liiketoiminnallisista reunaehdoista ja mahdollisuuksista, yhteistyöverkostoista ja kanavista. Tavoitteena on yritysten liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen, yritysten tarjoamien palveluiden kehittäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hakeminen biotalouden alueelta. Lisäksi etsitään mahdollisuuksia yhdistää paikalliset yritykset alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin niin, että saadaan kootuksi liiketoimintaa vahvistavia arvoketjuja ja parannettua tiedonkulkua. Näillä toimilla vahvistetaan alueen uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvaa elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17905

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

18.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
bioenergi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt